Мангал Доша Средства за защита

Mangal Dosha Remedies
Индийските традиции и вярвания са силно вкоренени и една от най -важните догми на нашето общество е тази на Мангал Доша. Валидността и приемането на всяко предложение за брак се диктува от Кундали на булката и младоженеца. Когато Марс е поставен в 1 -ви, 4 -ти, 7 -ми, 8 -ми или 12 -ти дом, се смята, че Кундали има Мангал Доша, а човекът се казва „Манглик“. Забележително обяснение за това се дължи на огнената природа на Марс, планетата на войната. Присъствието на Мангал Доша има сериозни последици и оказва значително влияние в брачния им живот. Ето защо на концепцията за съвпадение на Кундали се придава значение. Съществуват обаче изключения, които да анулират проблема, но трябва да се обърне надлежно внимание на Мангал Доша и той не може да бъде пренебрегнат.

Положението на Марс в различни къщи има различни ефекти върху човек и неговия или нейния брак. От съществено значение е да се определи позицията му чрез строго създаване, за да се избегне разпадането на домакинството и брака. В случай, че Марс е поставен в 1 -ви дом, това ще окаже влияние върху различни аспекти на 4 -ти, 7 -ми и 8 -ми дом. Първият дом е определящ за личността и маниерите на човек. Неблагоприятният ефект ще доведе до това, че индивидът е доста агресивен и раздразнителен. Поради това, че 4 -ти дом е в затруднение, ще има потенциални проблеми, свързани с нечия къща и превозни средства. Седми дом предсказва значителни трудности по отношение на брачния живот. Освен това 8 -ми дом изобразява по -големи препятствия, като посочва фатални инциденти.

Манглик Доша влияе особено върху динамиката на домакинството, когато Марс е поставен в 7 -ми дом. Това разположение показва доста нестабилен и неуреден дом и брак. Неговите неблагоприятни последици надхвърлят булката и младоженеца и оказват неблагоприятно въздействие и върху други членове на семейството. Това води до неприятни отношения и безцеремонни диалози между различните хора в къщата. Освен това е вероятно да възникнат сериозни финансови проблеми. Това може да бъде под формата на огромна загуба на пари, имущество и други ценни активи. Следователно последиците причиняват големи последици за физическото, психическото и емоционалното благосъстояние на всички онези, които са на линията на огъня.

Макар текстовете да се различават значително в техните стратегии за отстраняване на манглик, има някои често практикувани и изпълнявани, за да се освободят хората от лошата им съдба. Простите методи за намаляване на Манглик Доша с помощта на астрологични средства биха били редовни Пуджас и рецитиране на мантри. Друг метод, който следва, е носенето на скъпоценни камъни, предписани от астролог и даряване на време и пари за благотворителни каузи. Следва друга практика, но не толкова често срещана, е тази за извършване на церемония за манглика, наречена Kumbh Vivah. Мангликът се жени за дърво Банян, дърво Пиепал или или за сребърен или златен идол на Вишну. Смята се, че тази церемония освобождава човека от неблагоприятните последици отМангал Дошаи гарантира хармоничен и щастлив брак.Популярни Публикации