Кратко въведение в деветте планети в астрологията от Ачария Аадитя

Brief Introduction Nine Planets Astrology Acharya Aaditya
Всички знаем, че в астрологията има девет планети и тези планети имат кратко въведение в тяхната заслуга. Въведение помага да се разбере цялостната личност и поведение на тези планети в астрологията и затова е много полезно да се предскажат/интуитират техните резултати в действащите Маха Даша, Антар Даша и Пратянтар Даша.

Деветте планети са Слънце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн, Раху и Кету. Нека се опитаме да разберем кратко въведение на тези планети една по една.

За персонализиран анализ на хороскопа от Acharya Aditya, щракнете тук.

СЛЪНЦЕ/СУРЯТой е син на Махариши Кашяп и Девмата Адити. Той заема името си Адитиа от майка си. Той е царят сред деветте планети и баща на Сатурн/Шанидев, който е друга планета в астрологията. Той е важно божество сред Панч Дева в индуистката религия и неговото поклонение се третира наравно с Господ Вишну, Бог Шива, Богиня Дурга и Ганпати. Той е единственото божество освен Луна, което се счита за а Пратякша Дев т.е. който е видим с невъоръжено око всеки ден. Суряванш произхожда от него, който включва известни царе като Ману, Икшваку, Харишандра, Бхагират, Дашратха, Лорд Рам и Лава-Куш. Той също има голяма заслуга да бъде ментор на лорд Хануман. Той е известен като Рави, Динкар, Хиранягарбха, Кхаг, Бхаскар, Дивакар, Адития и др. Цветът му е червеникаво розов, а управляващото божество - Господ Шива.

ЛУНА/ЧАНДРА

Той е син на Махриши Атри и Мата Анусуя. Той беше сред четиринадесетте бижута, възникнали по време на самудра мантана. Той украсява сплъстените кичури на Бог Шива, които дават името Чандрашехар на него. Мун е бащата на Буд/Меркурий и е женен за 27 -те дъщери (представляващи 27 накшатри) на Kind Daksh. Той е известен като Инду, Ракеш, Сома, Атрисута Нишакара и др. Луната заема енергията си директно от Слънцето. Известният Somnath Jyotirling е кръстен на Луна. Той е кралицата (поради женските качества) в шкафа на Слънцето. Цветът, който управлява, е бял, а управляващото божество е Господ Шива.

МАРС / МАНГАЛ

Той е син на Бхуми/Притви и Господ Шива. Той заема името си Баум от майка му. Думата мангал означава благоприятност Той беше благословен от Бог Шива да бъде първата външна планета в астрологията. Мангал причинява МАНГЛИК ДОША и е известно, че неговата огнена природа предизвиква раздори в брачния живот. Той е известен като Куджа, Ангарак, Лохит, Рактаварна, Бумипутра, Ринхарта и др. Той е главнокомандващ в кабинета на Слънцето. Неговият управляващ цвят е червен, а управляващото му божество е лорд Картикея/Хануман джи.

МЕРКЮР/БУД

Той е син на Луна и Деви Тара. Девгуру Брихаспати/Юпитер е негов наставник и е известно, че е усвоил всички духовни писания и литература чрез него. Той заема длъжността принц в кабинета на Слънцето. Известно е, че има вражески отношения с Баща си, т.е.Муна. Това е единствената планета в астрологията, която няма собствено поведение и по -скоро черпи поведението си от асоциираната планета (и). Неговият управляващ цвят е зелен, а управляващото божество е Господ Вишну. Известен е още като Чандрсута, Рохиниприяя, Саумя и др.

ЮПИТЕР / БРИХАСПАТИ

Той е син на Махриши Ангирас и Вяса. Той е главният преподавател на Девите и следователно известен като DEVGURU. Той усвои всички писания, вариращи от Ведите до всички Пурани и Упанишади и затова му беше дадена ролята да бъде наставник на Девите. Съпругата му е Деви Тара, а синът му е Кача. Той усвои Vipreet Sanjeevani Vidya. Той е известен като Девгуру, Вачаспати, Пурохит, Ангираса, Брампутра и т.н.

За персонализиран анализ на хороскопа от Acharya Aditya, щракнете тук.

ВЕНЕРА / ШУКРА

Той е син на Махариши Бхригу и Кавямата. Случайно той е главният преподавател на Асурите/Демоните и затова той е наричан също Дайтя Гуру. Известно е също, че е усвоил всички Веди, Пурани и други важни писания. Неговата съпруга е Джаянти, която е дъщеря на Индра. Известно е, че е потърсил знанието на Мрит Санджиевани Видя от Господ Шива. Той е известен като Бхаргава, Ушна, Дайтя Гуру, Кавя и др. Неговият управляващ цвят е почти бял, а управляващото му божество е Маха Лакшми.

САТУРН/ШАНИ

Той е син на Сурия и Чая. Той заема позицията на върховен съдия, който екзекутира човешките същества за техните дела на Земята. Също така се случва да бъде най -бавно движещата се планета в астрологията, поради което е наречена Манда. Сатурн причинява Dhaiya и добре познатия феномен Sade Sati. Негов наставник е лорд Шива, а съпругата му - Дамини. Той е известен като Манда, Чаяпутра, Конастха, Пингала, Суриасута и др. Цветът му е тъмно тъмносин, а управляващото му божество е лорд Каал Бхайрав.

СПОКОЙСТВИЕ

какъв е вкусът на медена роса

Той е син на Випрачити и Симхика. Известният Раху-Кал е причинен от влиянието му и се счита за много неподходящ. За разлика от други планети, тя по природа е планета в сянка. Истинското му име е Сварбхану и се смята, че Раху е главната част на Сварбхану, след като е бил отсечен от Господ Вишну по време на амит паан от Девтите. Съпругата му е Рахи. Синонимно е известен като Симхика Путра, Тамас, Мегварная, Бхуджгешвар и др. Цветът му на управление е черен, а управляващото божество - богинята Сарасвати.

тук

Той е и син на Симхика. Той представлява долната част на Сварбхану. Съпругата му е Кета и заедно с Раху причинява слънчевото и лунното затъмнение. Това е втората планета, която се занимава с кармата на индивида след Шани. Синонимно е известен като Dhwajakrit, Raknetray, Raudra, Krurkantha, iGhor и др. Цветът му на управление е червен (с оранжев оттенък), а управляващото божество - Ganpati.

Популярни Публикации